Wsparcie AI w pisaniu treści.

Na czym opiera się wsparcie sztucznej inteligencji w pisaniu treści?

Pomoc AI w edytorze CONTADU jest możliwa dzięki wykorzystaniu najlepszych modeli GPT-3 dostarczanych przez OpenAI — firmę zajmującą się rozwojem i wdrażaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Ponieważ modele te najlepiej generują treści w języku angielskim, dodatkowo wdrożyliśmy zaawansowane tłumaczenie maszynowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie podnieść jakość generowanej treści dla kolejnych 24 języków, w tym polskiego.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy?

Wykorzystywane modele, mimo że bardzo rozbudowane, należy jednak traktować jako eksperymentalne.
Korzystając z tych rozwiązań należy się liczyć z tym, że treści generowane przez AI mogą zawierać niepoprawne informacje. I nie jest to sytuacja wyjątkowa. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za weryfikację faktów zanim wygenerowana treść zostanie wykorzystana.
Sztuczna inteligencja poproszona o opis nowego modelu butów do biegania prawdopodobnie zacznie pisać o "jakimś" modelu butów do biegania. Pozyskany tekst będzie zdawał się mieć poprawną składnię, może brzmieć bardzo naturalnie jednak najprawdopodobniej informacje na temat parametrów buta i użytych w nim systemów nie będą zgodne z rzeczywistością.
Praca z asystentem pisania to szukanie kompromisu między długim i unikalnym tekstem a ryzykiem przekłamań, które powinny zostać skorygowane przed publikacją.

Jak asystent działa w praktyce?

Asystent jest dostępny w edytorze (moduł Content writer). Generowanie odbywa się na podstawie zaznaczonego fragmentu tekstu.
Obecnie dostępne są dwie metody:

  • [AI] Start paragraph — po zaznaczeniu nagłówka generuje początek paragrafu
  • [AI] Expand! — po zaznaczeniu fragmentu tekstu stara się "kontynuować myśl"

Po wygenerowaniu treści użytkownik ma możliwość wykorzystania jej lub ponowienia generowania jeśli wynik nie odpowiada oczekiwaniom.

Użytkownik ma możliwość sterowania generowaniem poprzez modyfikację jednego z parametrów — "temperatury" (ikona termometru). W uproszczeniu wpływ temperatury na generowane treści jest następujący:

  • Niska temperatura — sztuczna inteligencja z większym prawdopodobieństwem będzie generować treści o wyższej poprawności. Jednocześnie może oznaczać to mniejszą unikalność i wiązać się z tym, że wygenerowana treść będzie krótka.
  • Wysoka temperatura — w praktyce oznacza dużą unikalność generowanej treści, często również większą objętość. Wiąże się z większym ryzykiem niepoprawności uzyskanego contentu i ryzykiem odbiegania od zadanego tematu.

Wpływ niskiej i wysokiej temperatury na generowaną treść:

Przykłady wykorzystania asystenta pisania.

Rozpoczynanie paragrafu dla określonego nagłówka:

"Rozszerzanie" fragmentu tekstu. Warto zwrócić uwagę na to, że podając odpowiedni przykład można zasugerować naszą intencję i oczekiwany rezultat — w tym przypadku uzyskanie listy:

Jakie są ograniczenia generowania?

Wytyczne OpenAI nakładają pewne ograniczenia dotyczące generowania treści. Przede wszystkim dotyczy to wielokrotnego przedłużania jednego fragmentu tekstu, czyli generowania na podstawie o krótki fragment, przedłużania na podstawie wygenerowanego tekstu i tak dalej. Zalecany jest bieżący nadzór użytkownika i rozwijanie treści przez człowieka po kolejnych generacjach.

Dziękujemy i zapraszamy do zapoznania z pozostałymi materiałami,
Zespół CONTADU