Zarządzanie zadaniami. Plan pracy.

Plan pracy, kalendarz publikacji, zarządzanie zadaniami i kosztami w jednym miejscu.
Pracuj efektywnie, wraz z zespołem.

Moduł Management - Tasks w CONTADU pozwala na łatwe określenie jakie zadania, kto i kiedy powinien wykonać. Dzięki połączeniu procesu zarządzania produkcją treści z kosztami i analityką sprzedaży możemy również szacować koszty i zwrot z inwestycji. Zarządzanie zespołem SEO/CM nigdy nie było tak proste i wydajne.

Jak korzystać z zadań w codziennej pracy?

1. Zajrzyj do widoku Management - Tasks.
Wyświetlone są w nim wszystkie zadania. Zadania mogą posiadać grupy, tagi czy statusy dla ich łatwiejszego filtrowania czy sortowania. O ile chcesz pracować nad następnym zadaniem, użyj filtrów, wpisz swoje imię i np. zakres dat przypadający na ten tydzień. CONTADU pokaże tylko te zadania, które są dla Ciebie istotne w danym czasie. Możesz otworzyć dane zadanie, wykonać je, a następnie oznaczyć jako Done. Możesz dodać koszty związane z wykonaniem danego zadania lub np. odłożyć je w czasie.
TIP: Użycie statusu "Archived" pozwoli na zdjęcie zadania z widoku.


Przykładowy zestaw zadań w CONTADU. Szybkie filtrowanie, sortowanie oraz ukrywanie kolumn.

2. Planuj pracę swoją i zespołu.
Dodawanie zadań w CONTADU jest bardzo proste i polega na wypełnieniu formularza dostępnego z wielu miejsc. Wypełniając go zwróć uwagę na pola Start date i Due date, dzięki nim dany task pojawi się w kalendarzu zadań. Możesz tworzyć własne grupy zadań, tagi, opisywać zadania dodatkowo czy przypisywać je do danej osoby czy podstrony. Moduł zadań pozwala również na określenie kosztu danego zadania, który potem jest sumowany na poziomie podstrony.
TIP: Korzystając z kalendarza, wiesz kto i nad czym pracuje danego dnia.


Zadanie można utworzyć z modułu Tasks lub z dowolnego widoku za pomocą opcji z górnego menu projektu.


Przykładowe zadanie tworzone w CONTADU, przypisane do danego artykułu.

Korzystanie z zadań jest łatwe i pozwala wprowadzić systematyczność w działaniach.

Jak wykorzystać plan publikacji?

Zarządzanie zadaniami w CONTADU może być powiązane z kalendarzem publikacji. Łatwo zaplanujesz kiedy i jakie treści mają być opublikowane oraz ustalisz priorytety działań.

A. Otwórz analizę dla której chcesz określić zadania i zaplanować publikację.


Sugerowana kolejność opisywania tematyki w danej dziedzinie.

B. Przejdź do Tasks i dodaj zadania oraz terminy w jakich powinna nastąpić realizacja danego artykułu.


Rozpoczęcie planowania zadań i podgląd zadań bieżących w danym artykule.

C. Dodaj zadanie określając kto i kiedy ma je wykonać.
Używaj tagów i grup zadań, aby lepiej zarządzać pracą.

D. Zadanie pojawia się w kalendarzu zadań/publikacji.
Grupa "Publikacja" pozwala na szybkie filtrowanie tego typu zadań.


Filtrowanie bieżących działań w kalendarzu z użyciem grup użytkownika.

E. Przejdź z zadania do artykułu.
Filtrując zadania wg typu i odpowiedzialnej osoby, szybko określ które z nich wymagają wykonania w najbliższym terminie.


Filtrowanie bieżących działań w kalendarzu. Zadania dla danej osoby.

Teraz możesz napisać lub zoptymalizować treść w wybranym artykule, zgodnie z priorytetami i kalendarzem publikacji.

Jak planować i kalkulować koszty w CONTADU?

Przypisywanie kosztów do danych działań i sumowanie ich na poziomie podstrony pozwala na łatwe określenie ile zainwestowaliśmy w dany artykuł. Typowymi działaniami związanymi z tworzeniem treści mogą być zadania związane z: tworzeniem treści (copywriter), zakupem zdjęć, dystrybucją treści czy np reklamami. Wszystkie te koszty zostaną dodane do siebie i przedstawione w Inventory przy danej podstronie wraz z informacjami z Google Analytics ile ta podstrona wygenerowała przychodu. Takie porównanie przychodów do kosztów, pozwala łatwo określić jakie artykuły zwracają się szybciej, w jaki sposób skalować budżet i które działania można przeprowadzić inaczej.


Widok sumowanych kosztów zadań dla danej podstrony w Inventory (URLs).

W powyższy sposób możesz zarządzać zespołem oraz jego zadaniami z uwzględnieniem priorytetów i kosztów.
Planowanie pracy jest łatwe i przejrzyste dla wszystkich.

Dziękujemy,
Zespół CONTADU