Projekty w CONTADU. Cykl życia projektu.

Jak utworzyć projekt w CONTADU? W jaki sposób CONTADU wspiera każdy etap prac poprawie widoczności?

W dzisiejszym materiale omówimy projekty w CONTADU. Dowiesz się, w jaki sposób moduły CONTADU wpasowują się w naturalny cykl prac przy rozwoju widoczności witryny.

Cykl poprawy widoczności z wykorzystaniem CONTADU.

Praca nad projektem w CONTADU to proces składający się z kolejnych iteracji planowania, analizy zasobów, tworzenia / optymalizacji i analizy / raportowania wyników.

Definicja projektu

Określ docelowe kraje i języki.
Podaj najważniejsze słowa kluczowe.
Wytypuj głównych konkurentów.
Poradnik: obecna lekcja

Planowanie treści

Jakie nowe słowa kluczowe dodać do projektu?
Na jakie tematy warto pisać?
O czym piszą moi konkurenci?
Research nowych słów kluczowych i ich klastrowanie.
Moduły: Content strategy, Inventory
Poradnik: Analiza semantyczna

Analiza posiadanych zasobów

Dla których tematów już posiadam treści i czy trzeba je zoptymalizować?
Na które tematy muszę napisać nowy content?
Mapowanie słów kluczowych/grup słów kluczowych i podstron.
Moduł: Inventory
Poradnik: Inventory

Optymalizacja

Analiza tematu artykułu.
Tworzenie struktury treści.
Optymalizacja contentu.
Moduł: Content writer
Poradnik: Optymalizacja treści

Raportowanie wyników

Jaką widoczność uzyskały nasze treści?
Jaki przychód wygenerowały?
Czy zrealizowaliśmy cele widoczności w Google i cele sprzedażowe?
Jakie nowe szanse odkryły się przed witryną, które tematy warto rozwinąć?
Z jakimi problemami boryka się strona?
Moduły: Performance, Inventory, Tasks

Jak utworzyć projekt w CONTADU?

Tworzenie nowego projektu jest proste, ale warto zrobić to starannie. Kliknięcie na Create new project spowoduje otwarcie popupu z pierwszymi krokami.

1. Podaj nazwę domeny projektu, np. domena.pl i przejdź dalej. 2. W oparciu o podaną w pierwszym kroku nazwę domeny, CONTADU stara się rozpoznać pełny adres strony głównej projektu. W tym kroku możesz go skorygować. Wybierz główny (najważniejszy) kraj i wersję wyszukiwarki dla projektu.
Opcjonalnie w kroku 2.:
Rozwiń optional settings i podaj przynajmniej 5 słów kluczowych, które szeroko opisują tematykę strony. Słowa te stworzą zalążek inventory projektu oraz pomogą zidentyfikować głównych konkurentów. 3. Określ konkurentów wybierając ich z zaproponowanej przez nas listy lub dodając własnych.

Dane z Search Console i Analytics

Po utworzeniu projektu możesz również podłączyć Google Search Console i Google Analytics.
GSC dostarczy danych obrazujących skuteczność prowadzonych działań. GA dostarczy danych dotyczących ruchu i realizacji celów sprzedażowych. Search Console i Analytics możesz podpiąć później w dowolnym momencie.Ekran powitalny projektu

Po utworzeniu projektu zobaczysz ekran startowy. Pozwala on na szybkie uruchomienie dwóch podstawowych typów analiz:
Analizy SERPów i optymalizacji (tworzenie treści - edytor, analiza konkurencji na określone słowo kluczowe) - dowiedz się więcej: Content writer.
Analizy semantycznej (strategia content marketingowa, badanie tematyki) - dowiedz się więcej: Content strategy.

Dziękujemy i zapraszamy do zapoznania z kolejnym materiałem,
Zespół CONTADU