Analiza semantyczna

Strategia content marketingowa, Analiza konkurencji, Analiza widoczności, Planowanie treści.

CONTADU pomaga budować autorytet w danej tematyce w oparciu o rekomendacje tematów i słów kluczowych. Zagospodarowanie całego tematu i dopasowanie komunikacji do oczekiwań potencjalnych klientów jest kluczem w budowaniu relacji i wysokich pozycji.

Dlaczego semantyka jest taka istotna?

NLP (natural language processing, przetwarzanie języka naturalnego) jest używane w wyszukiwarkach do zrozumienia intencji użytkownika. Wraz z rozwojem algorytmów, wyszukiwarki, takie jak Google, lepiej analizują wzajemne zależności pomiędzy słowami kluczowymi, tematami i intencją ukrytą w zapytaniu. Analizując domenę pod względem semantycznym, Google przypisuje do niej punktację określając ilość dostępnych informacji i stopień pokrycia tematyki. Im dokładniej dany temat jest opisany, tym większa następuje korelacja pomiędzy rankingiem danej strony i jej wynikami w tej tematyce. Efekt ten nazywamy topical authority i jest on jedną ze składowych modelu E-A-T (Expertise – Authoritativeness – Trustworthiness) na którym opiera się algorytm Google.

W jaki sposób semantyka wpływa na sukcesy firm?

Dobrym przykładem semantycznego SEO jest model używany min. przez Hubspot, opisany jako topical clusters.

topical clusters (klastry tematyczne) = zwarte grupy powiązanych ze sobą i uzupełniających się wzajemnie słów.

Model ten opisuje w jaki sposób należy tworzyć, a następnie linkować wewnętrznie treści. Podaje również przykłady, w jaki sposób użycie semantycznych powiązań na poziomie klastrów pomogło Hubspot wydajnie zwiększyć ruch organiczny. Tak może wyglądać fragment przestrzeni tematycznej "meble młodzieżowe" z klastrami reprezentowanymi za pomocą bąbli o różnej wielkości:


W tym przykładzie kilkadziesiąt klastrów składa się na przestrzeń tematyczną "meble młodzieżowe". Każdy z klastrów zawiera kilka lub więcej powiązanych ze sobą słów definiując podtemat, np. "szafa młodzieżowa".

Słowa tworzące klaster "szafa młodzieżowa" - jeden z wielu klastrów składających się na tematykę "meble młodzieżowe":
szafa młodzieżowa
biała szafa do pokoju młodzieżowego
biała szafa młodzieżowa
duża szafa do pokoju młodzieżowego
młodzieżowa szafa
meble młodzieżowe z dużą szafą
meble młodzieżowe z szafą przesuwną
szafa biała młodzieżowa
szafa do pokoju młodzieżowego
szafa garderoba młodzieżowa
szafa młodzieżowa biała z lustrem
szafa młodzieżowa biała
szafa młodzieżowa przesuwna
szafa młodzieżowa szara
szafa młodzieżowa z lustrem
szafa młodzieżowa z półkami
szafa pokój młodzieżowy
szafa przesuwna do pokoju młodzieżowego
szafa przesuwna młodzieżowa
szafa z lustrem do pokoju młodzieżowego
szafka do pokoju młodzieżowego
szafy biale mlodziezowe
szafy młodzieżowe białe
szafy młodzieżowe z lustrem
szafy młodzieżowe
szafy przesuwne młodzieżowe

Jak łatwo zauważyć, jest to klaster zawierający słowa związane z wąskim podtematem. Na tym etapie rozpatrujemy klastry jako zbiory powiązanych słów kluczowych. W kolejnych krokach, w zależności od rozmiaru i potencjału klastra mogą one się przełożyć na nowe artykuły w serwisie lub nowe kategorie.

Jak analizować daną przestrzeń tematyczną?

Podstawowym badaniem w CONTADU jest zrozumienie jakie treści już posiadamy, jakie posiada nasza konkurencja i jak te treści odpowiadają danej intencji użytkownika. Odpowiada za to moduł Content strategy. Dzięki modułowi Content strategy dowiesz się:

  • Jakie klastry (artykuły) należy zagospodarować treściami (i od których zacząć)?
  • Które klastry są najbliżej oczekiwanej tematyki, a które dalej i ją uzupełniają?
  • Jaki jest potencjał poszczególnych klastrów (miesięczny wolumen ruchu, koszt ekwiwalentu płatnej reklamy)?
  • Które klastry mają znaczenie informacyjne, a które sprzedażowe?
  • W których klastrach domena już posiada treści i widoczność, a które nie zostały pokryte?
  • Które klastry pokryli konkurenci i jakimi artykułami?


Jak skutecznie planować treści dzięki CONTADU?

Spróbujmy zrobić to w praktyce!

1. Konfiguracja nowego badania tematyki.

1A. Przejdź do modułu Content strategy i rozpocznij nowe badanie, używając kilku fraz kluczowych jakie najlepiej określają daną tematykę. Używaj słów zbliżonych do siebie, o podobnej intencji. Powiąż badanie z tematyką i produktami jakie są najważniejsze w danej kategorii. Zaczynaj od bardzo ogólnych fraz, a potem możesz uściślić temat.

Przykład dobrego zestawu słów:
meble młodzieżowe
pokój młodzieżowy
pokój nastolatka

Przykład złego zestawu słów:
szafa do pokoju trzynastolatka
białe łóżko dla dziewczynki
jakie meble dla nastolatka

CONTADU pobierze dużą liczbę sugestii słów (zwykle jest to kilkaset) i przeprowadzi ich analizę z uwzględnieniem przetworzenia pełnych TOP100 wyników Google, map semantycznych i innych źródeł wiedzy. Pełna lista słów z możliwością selekcji będzie dostępna po zakończeniu badania.

2. Przeanalizuj potencjał klastrów.

2A. Widok Clusters map pokazuje następujące zależności:
Klastry z lewej strony są blższe tematowi (i subject keywords=początkowym słowom definiującym temat), im dalej w prawo, tym większa odległość tematyczna.
Wielkość bąbli odpowiada potencjałowi klastrów rozumianemu jako miesięczna liczba wyszukań słów należących do klastra lub koszt płatnej reklamy będącej ekwiwalentem tego ruchu (można zmienić za pomocą przełącznika na górze).
Możliwe jest sprawdzenie, jaki jest udział (ruch lub wartość) Twojej domeny i domen konkurencyjnych w poszczególnych tematach.

2B. Doprecyzuj badanie (jeśli zachodzi taka potrzeba). Zwróć uwagę na wielkość klastrów. CONTADU daje możliwość:
- [Change cluster size] - zmiany rozdzielczości klastrów (więcej drobnych lub duże klastry, rozległe tematycznie)
- [Select keywords] - odrzucenia lub ponownego włączenia słów do badania
- [Select competitors] - selekcji/aktualizacji listy konkurentów, z którymi się porównujesz


Filtry pozwalające na dopasowanie zawartości badania do oczekiwań.

2C. Które klastry są najbardziej interesujące podczas planowania treści?
Używając widoku "Clusters Map" rozpocznij analizę potencjału od najlepszych klastrów spełniających następujące wymogi:
- są po lewej stronie (lepsze dopasowanie semantyczne)
- mają duży volume i/lub value (wielkość "bąbla")
- zawierają interesującą Cię tematykę (w której masz małą lub zerową widoczność)


Interpretacja mapy klastrów.

3. Zbadaj konkurencję i typy treści w poszczególnych klastrach.
Otwierając interesujący klaster z poziomu mapy klastrów lub widoku Keyword clusters - details, mamy możliwość zapoznania się z konkurencją i typami treści jakie rankują w danym temacie. Najlepsze treści w danym klastrze wraz z informacja na jakie słowa kluczowe rankują.

W analizowanym klastrze, najlepiej rankują podstrony poradnikowe - inspiracje i pomysły na urządzenie pokoju młodzieżowego na poddaszu. Możemy założyć że taki typ artykułu w najlepszym stopniu odpowiada na intencję użytkownika i takie treści są promowane przez Google jako odpowiedź na tę intencję. Planuj treści dostosowując typ artykułu do tych preferencji!

4. Dzięki opcji Create Content możemy szybko przejść z wybranego klastra do tworzenia lub optymalizacji treści na dany temat.
Kreator pomoże nam znaleźć najlepiej dopasowaną (istniejącą) podstronę w naszym serwisie i skierować ją do dalszej optymalizacji lub podjąć decyzję o utworzeniu nowej.

W ten sposób możesz zaplanować kilka - kilkanaście artykułów. Kreator pozwala również na określenie kto i w jaki sposób ma je redagować, automatyczne utworzenie zadania i aktualizację Inventory.

Dziękujemy i zapraszamy do zapoznania z kolejnym materiałem,
Zespół CONTADU